Fort Billig

Oudrenne, D255b (Weadchen), Maginotlinie

.

 
>> Fotopagina <<
 
Fort Billig is een verlaten fort van de Maginotlinie, wat verscholen ligt tussen de bossen. Het was moeilijk te vinden. Uiteindelijk zijn we in een bocht op de D255 gestopt, en zijn we een pad ingewandeld. Dit pad staat ook op onze fotopagina! Al snel zagen we aan de linkerkant in het bos anti-tank en anti-infanterie versperringen. Zo wisten we waar we moesten zijn. Hier was de soldaten-ingang van het fort. Het Fort behoort tot een van de grotere werken. Het garnizoen bestond uit 521 soldaten en 16 officieren van de 167ste Regiment Infantary (RIF) en het 151ste Regiment Artillery (RAP). Op 15 juni 1940 werd het fort gebombardeerd door de Luftwaffe. Op 24 juni 1940 schoot het fort in de kader van de verdediging van Hackenberg 2030 75 mm granaten af. Het werd na de strijd gebruikt voor het testen van explosieven. Na twee dagen strijd werd het fort veroverd in september 1944 door het U.S. 90th Infantary Division. Apart om te zien is de begroeiing van de klim-op planten tegen de betonnen muren, zie de foto hier boven. De schiet- en uitkijk koepels zijn nog intact. Om het fort heen steken diverse metalen pinnen uit de grond! Pas dus op waar je loopt. Het is zowiezo niet de bedoeling dat er mensen bij het fort komen. Net als bij de meeste verlaten forts staat hier ook bordjes dat het Frans millitair terrein is, en het verboden toegang is. Een stukje terug op dezelfde weg waar we dit fort gevonden hadden, vind je ook de munitieingang. Hier kun je met de auto via een zandpad tot zo'n 150 meter komen. Een mooie locatie om te bezoeken! Lees hier een stuk geschiedenis van het fort.
 

Fort Billig, een groot ouvrage van de Maginotlinie was gesitueerd in de versterkte sector Thionville in het departement Moselle in Noord-Frankrijk. Het ligt tussen de grote ouvrages Métrich en Hackenberg en  is gericht op Duitsland. Gedurende de Tweede Wereldoorlog was er weinig activiteit. Daarna werd het niet meer gebruikt en in de jaren zeventig verlaten. In juni 1930 werd het ontwerp voor Billig goedgekeurd door de CORF(commissie voor de organisatie van de versterkte regio’s) die toezicht hield op de ontwerpen en de uitvoering van de bouwwerkzaamheden. In 1925 was het ouvrage, gebouwd door Ossude uit Parijs operationeel; de bouwkosten bedroegen FFR 65 miljoen. Dit grote ouvrage heeft, in tegenstelling tot andere grote ouvrages, slechts één ingang die dienst doet als munitie- en manschappeningang.

De hoofdgalerij, op een gemiddelde diepte van 30m, meet 3.000m vanaf de ingang tot het verstgelegen gevechtsblok, wat vrij kort is voor een groot ouvrage. Net als alle andere grote ouvrages had Billig 60cm smalspoor in de galerijen voor intern transport. Het was verbonden met het (smal)spoornetwerk achter het front.

  • Gemengde ingang: hellend vlak naar beneden, een schietgat met een 37mm anti-tankkanon in combinatie met een dubbele mitrailleur, een schietgat voor een dubbele mitrailleur, twee GFM koepels
  • Blok 1: Infanterieblok met een schietgat voor een 47mm anti-tankkanon in combinatie met een dubbele mitrailleur, een schietgat voor een dubbele mitrailleur, een GFM koepels
  • Blok 2: Infanterieblok met een mitrailleur hefkoepel en een GFM koepel
  • Blok 3: Infanterieblok met een schietgat voor een 47mm anti-tankkanon in combinatie met een dubbele mitrailleur en een schietgat voor een dubbele mitrailleur, twee GFM koepels
  • Blok 4: Artillerieblok met twee 75mm kanonnen in een schietgat, een 75mm hefkoepel, een koepel voor granaatwerper en een GFM koepel
  • Blok 5: Artillerieblok met twee 7mm kanonnen in een schietgat en een GFM koepel
  • Blok 6: Artillerieblok met een hefkoepel met twee 81mm mortieren en een GFM koepel
  • Blok 7: Waarnemingsblok met een GFM koepel, een koepel voor een granaatwerper en een koepel voor periscoopwaarneming
 

Rondom Billig lagen verschillende kazematten met mitrailleurs en anti-tankkanonnen. De bemanningen van Billig en andere ouvrages in de omgeving verbleven in vredestijd in het kazernedorp Elzange. In 1940 bestond de bemanning uit 521 onderofficieren en manschappen en 16 officieren van het 167ste Regiment Vestinginfanterie(RIF) en het 151ste Regiment Vestingartillerie(RAP. Deze eenheden maakten deel uit het van het 42ste Vestingkorps in het 3de Leger, dat onderdeel was van Legergroep 2. Billig werd in 1940 niet echt aangevallen door het Duitse leger, hoewel op 15 juni een vliegtuigbom schade aan de mortierhefkoepel van blok 6 aanrichtte, waarbij twee doden vielen. Pas eind juni voerde Billig beschietingen; op 24 juni verleende het ouvrage vuursteun aan Hackenberg. Er werden in totaal 2030 granaten van 75mm afgevuurd.

Tot aan de wapenstilstand op 25 juni vonden er Duitse patrouille activiteiten plaats. Na de wapenstilstand werd Billig gebruikt voor Duitse proeven met explosieven. Blok 1, blok 2 en het magazijn van blok 5 werd gebruikt voor beschietingen en gasexplosies. De hefkoepel van blok 2 werd uit zijn schacht geblazen, maar viel weer terug in de opening.

In september 1944 werd Billig aangevallen door de Amerikaanse 90ste Infanteriedivisie. Na twee stormaanvallen werd Billig veroverd, waarna het gebruikt werd door de Amerikaanse genie voor het doen van proeven met explosieven. Na de oorlog werd de Maginotlinie een hulpmiddel bij het tegenhouden van een aanval door de troepen van het Warschaupact. De meeste posities in het noordoosten werden hersteld en herbewapend. Voorgesteld werd om de 75mm kanonnen te vervangen door 105mm geschut. Deze vervanging ging niet door en na een periode van geregeld onderhoud, werd Billig uiteindelijk afgestoten. Tegenwoordig is het ouvrage door het leger ontoegankelijk gemaakt.
 

bron: Wikipedia.org

Vertaling: Hans Vermeulen